Pomiń zawartość →

Building bridges of democracy

Plakat wymiany Building bridges of democracy
Plakat projektu

Polsko-ukraińska wymiana młodzieżowa w ramach umowy z Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży
Poronin, Nowy Targ, Zakopane, 25 sierpnia – 1 września 2018 r.
Temat:
demokracja oraz aktywizacja obywatelska młodzieży
Organizacja partnerska: Kremenchuk Informative-Elucidative Center „European Club” (Ukraina)

Projekt „Budując mosty demokracji” to bilateralna wymiana młodzieży z udziałem 34 uczestników i liderów (w wieku 16–17) z Polski i Ukrainy. Celem wymiany była aktywizacja obywatelska młodzieży, zwiększenie jej uczestnictwa w życiu publicznym, liczniejszy udział w procesach demokratycznych (np. wyborach). W trakcie projektu posłużono się metodami edukacji pozaformalnej – takimi jak energizery, prezentacje, dyskusje, spotkania, działania ewaluacyjne, praca zespołowa, burze mózgów. Nasze przedsięwzięcie przyczyniło się do wzrostu świadomości obywatelskiej, uświadomiło, że warto korzysta´c ze swoich praw obywatelskich oraz mieć realny i istotny wpływ na nasze otoczenie i jego rozwój w dobrym kierunku. Rezultatem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej i partycypacji społecznej wśród młodzieży.

Relacja na stronie organizacji partnerskiej:
http://www.prostir.org.ua/mosty-do-demokratii-zbudowano/