Pomiń zawartość →

By your side

Plakat wymiany By your side
Plakat projektu

Wymiana młodzieżowa w ramach programu Erasmus+
Poronin, Kraków, Zakopane, 15–23 grudnia 2018 r.
Temat: tolerancja, szacunek, prawa człowieka
Organizacje partnerskie: Elektrėnų kultūros centras (Litwa), Regional Roma Educational Youth Association – RROMA (Macedonia)

Podczas wymiany „By your side” odbyły się różnego rodzaju zajęcia i warsztaty, podczas których młodzież mogła pochylić się nad problemem szeroko pojętej tolerancji. Zostały również poruszone inne tematy, m.in. świadomości europejskiej, innych kultur oraz praw człowieka. Działaniem zwieńczającym wymianę był happening dotyczący tolerancji. Każdy z jego uczestników mógł wyrazić samego siebie, uzewnętrznić swoje poglądy oraz starać się czynnie zmieniać otaczający go świat.

Relacja na stronie RROMA:
tutaj

Short reportage after our project of youth exchange „By your side”.