Pomiń zawartość →

Ecologica

Wymiana młodzieżowa w ramach programu Erasmus+
Poronin, 1–9 marca 2023 r.
Temat: edukacja ekologiczna
Organizacje partnerskie: Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola (Łotwa), Active Green Solution (Grecja), Professional School of Mechanical and Electrical Engineering from the city Pirdop (Bułgaria)

W projekcie „Ecologica” wzięły udział cztery grupy partnerskie z Polski, Bułgarii, Łotwy i Grecji, dla których edukacja ekologiczna jest bardzo ważnym elementem działalności. Uczestnicy projektu są zaangażowani w różnego typu działania edukacyjne o charakterze proekologicznym, działają w szkolnych klubach ekologicznych, inicjatywach ekologicznych. Mieszkają w regionach, w których jest bardzo wiele do zrobienia w zakresie ochrony środowiska i chcą aktywnie i świadomie uczestniczyć w tych działaniach. Edukacja ekologiczna, budowanie i wzmacnianie świadomości w zakresie ochrony środowiska są priorytetowe na każdym szczeblu – od lokalnego po światowy. Nasza przyszłość zależy od tego, jak ułożymy nasze relacje z otaczającą nas naturą, jak będziemy ją chronić przed nadmierną eksploatacją. Na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za rozwój sytuacji środowiskowej i poprawę stanu środowiska. W tym celu postanowiliśmy, że w ramach projektu powstanie projekt modelowego centrum edukacji ekologicznej, którego celem będzie budowanie świadomości ekologicznej wśród różnych grup odbiorców. Edukacja to klucz do sukcesu, forma i metoda edukacji, która spełnia oczekiwania odbiorców jest najbardziej skuteczna i wywiera pozytywny wpływ na odbiorców.

Wizytówka projektu