Pomiń zawartość →

Fifty shades of smog

Wymiana młodzieżowa w ramach programu Erasmus+
Poronin, Kraków, Zakopane, 13–21 marca 2018 r.
Temat:
zanieczyszczenie powietrza
Organizacje partnerskie: Petrklic help, z.s. (Czechy), Argus Group (Bułgaria).

Logo projektu Fifty shades of smog
Logo projektu

Inicjatywa młodzieży z Polski, Bułgarii oraz Czech w wieku 15–17 lat działającej aktywnie w swoich organizacjach na rzecz zwiększenia świadomości dotyczącej istnienia zanieczyszczeń powietrza (w tym zjawiska smogu) i poprawy jego jakości. Uczestnicy żyją w miejscowościach, gdzie normy stężenia trujących substancji w powietrzu są wielokrotnie przekraczane przez większą część roku. Celem projektu było zwiększenie świadomości ekologicznej wśród rówieśników, dotyczącej przeciwdziałania negatywnemu zjawisku zanieczyszczenia powietrza oraz występowania smogu w naszych miejscowościach i regionach.

Relacja na stronie Urzędu Miasta Zakopane:
https://www.zakopane.pl/inne/strefa-miejska/aktualnosci/aktualnosci-biezace/marzec-2018/fifty-shades-of-smog