Pomiń zawartość →

Galeria Ryza

Wiosną 2019 r. w lokalu Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP przy ul. Mikołajskiej 4 w Krakowie (Mały Rynek) zainaugurowała swą działalność Galeria Ryza. Do końca bieżącego roku można w niej oglądać wystawę Zbigniewa Czopa „Miedzioryty i rysunki”. W planach – prezentacje kolejnych artystów. Galeria na parterze zabytkowej Kamienicy Śliwińskich jest czynna od wtorku do piątku w godzinach 13.00–18.00, a w soboty i niedziele w godzinach 12.00–15.00.

Wernisaż wystawy miedziorytów Zbigniewa Czopa, 15 marca 2019 r., fot. Stanisław Malik.

Zbigniew Czop urodził się w Nowym Sączu w 1943 r. Studiował na krakowskiej ASP (1966–1971), na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Hanny Rudzkiej-Cybis i prof. Tadeusza Kantora. Pracę dyplomową na Wydziale Grafiki w pracowni prof. Mieczysława Wejmana obronił w 1978 r. W trakcie studiów uczestniczył w działalności kabaretu „Cyrulik” w Akademii Medycznej w Krakowie.

Zbigniew Czop to artysta o szerokich zainteresowaniach. Główną rolę w jego twórczości odgrywa grafika warsztatowa i rzadko dziś uprawiana szlachetna technika miedziorytu. Ponadto zajmuje się rysunkiem, grafiką reklamową, książkową, architekturą wnętrz, malarstwem ściennym, sztalugowym i rzeźbą. 

Otrzymał wiele nagród, m.in. Medal Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gloria Artis” – 2009, Nagrodę Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2010, Odznakę „Honoris Gratia” dla osób zasłużonych dla Miasta Krakowa – 2010, Grand Prix konkursu „Najlepsza Grafika Miesiąca” – 2015. W latach 2005–2012 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Zakopiańskiej Akademii Sztuki, był także członkiem zarządu Fundacji Kultury Polskiej w Warszawie.

Miedzioryt to najstarsza technika graficzna na metalu, stosowana już w pierwszej połowie XV wieku, jedna z bardziej dekoracyjnych i eleganckich. Rysunek wykonuje się rylcem na miedzianej płytce, po czym matryca pokrywana jest farbą i odciskana na papierze. Techniką miedziorytu, obecnie bardzo rzadko używaną, posługiwał się m.in. Wit Stwosz.

Miedzioryt Zbigniewa Czopa "Cracovia Genius Loci"
Miedzioryt „Cracovia Genius Loci”