Pomiń zawartość →

Get rhythm

Plakat wymiany Get rhythm
Plakat projektu

Polsko-ukraińska wymiana młodzieżowa w ramach umowy z Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży
Poronin, Kraków, Zakopane, 6–14 czerwca 2019 r.
Temat: demokracja oraz aktywizacja obywatelska młodzieży
Organizacja partnerska: YMCA Kremenchuk (Ukraina)

Celem tego polsko-ukraińskiego projektu był wzrost aktywności obywatelskiej (szczególnie wśród młodych ludzi). Uczestnicy to uczniowie szkół średnich aktywnie działający w swoich lokalnych środowiskach. Nasz projekt pokazał, że warto świadomie uczestniczyć w procesach wyborczych, korzystać z przysługujących nam praw, wspierać w wyborach osoby godne zaufania i bliskie naszym światopoglądom. Wspólnie zastanawialiśmy się, jak skutecznie przekonywać ludzi do udziału w wyborach, do zaangażowania w sprawy społeczne. W ramach projektu powstało wiele ciekawych materiałów promujących idee naszego projektu, które pozwoliły na zwiększenie grona beneficjentów. Wszystkie etapy projektu opierały się na aktywnym udziale uczestników.

Relacja na stronie organizacji partnerskiej:
http://www.prostir.org.ua/get-rythm-ukrpl-impressions/

Get rhythm – film pierwszy
Get rhythm – film drugi