Pomiń zawartość →

My vote, my power

Plakat wymiany My vote, my power
Plakat projektu

Wymiana młodzieżowa w ramach programu Erasmus+
Poronin, Kraków, Zakopane, 24 marca – 1 kwietnia 2019 r.
Temat:
aktywny udział w wyborach oraz w życiu społecznym i obywatelskim
Organizacje partnerskie: Petrklic help, z.s. (Czechy), Youthfully Yours SR (Słowacja), Magisztrátus Alapítvány (Węgry).

Celem wymiany jest promowanie aktywności obywatelskiej młodzieży, poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania demokracji i jej procedur oraz wzmocnienie poczucia przynależności do Wspólnoty Europejskiej. Poprzez nasze działania pragniemy pokazać, jak ważną rolę odgrywają wybory w systemie demokratycznym i że warto w nich uczestniczyć oraz korzystać ze swojego prawa do głosu. Projekt jest oparty o aktywny udział wszystkich jego uczestników, skłania do aktywności i pozwala wyrażać swoje zdanie oraz opinie, a jednocześnie zachęca do czerpania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności, uczy szacunku i tolerancji.

My vote, my power – film pierwszy
My vote, my power – film drugi
My vote, my power – film trzeci