Pomiń zawartość →

O nas

Zarząd:

Piotr Korbiel (przewodniczący), Paweł Chojnacki, Barbara Markowicz

Komisja Rewizyjna:

Maciej Wicherek (przewodniczący) i Bożena Medoń

ul. Rzeźnicza 2/17, 31-540 Kraków

NIP 6751588818

KRS 0000671516

REGON 366983134

Punkt kontaktowy: ul. Mikołajska 4, Kraków

e-mail: stowarzyszenie.ryza@gmail.com

Podmiot wpisany do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego