Pomiń zawartość →

Think future

Projekt sfinansowany ze środków
Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży
z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki
Poronin, Zakopane, 16–23 września 2023 r.
Priorytet: rozwój kompetencji młodzieży w dziedzinie przedsiębiorczości
oraz wsparcie przedsiębiorczych inicjatyw młodzieży
Partner: State Vocational And Technical Educational Institution
„Marganets Vocational Lyceum” (Ukraina)

Wprowadzenie w tematykę projektu

Nasz projekt był formą promocji kreatywności, przedsiębiorczości i otwartości na zmiany. Projekt „Think future” wspierał proces odnajdywania się młodych ludzi w gospodarce rynkowej, pokazał, że warto być otwartym na zmiany, ciągle się rozwijać i kształcić. Projekt był doskonałą okazją do zdobycia wiedzy i doświadczeń od ekspertów oraz w ramach wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Aktywny udział w projekcie wspierał proces rozwijania kompetencji cyfrowych i umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii. Działania naszej wymiany realizowaliśmy w dniach 16–23 sierpnia 2023 r. z udziałem 36 uczestników i liderów z Polski i Ukrainy.

Think future – podcast

Our project is to promote creativity, entrepreneurship and openness to change. The project is to support the process of young people finding their way in the market economy, to show that you should be open, constantly develop and educate yourself. The project creates opportunities and opportunities to gain experience from experts and exchange experiences between the participants themselves. Active participation in the project allows to develop digital competencies and the ability to use modern technologies.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.