Pomiń zawartość →

United we stand, divided we fall

Plakat projektu

Wymiana młodzieżowa w ramach programu Erasmus+
Poronin, Kraków, Zakopane, 14–22 czerwca 2019 r.
Temat: tolerancja, szacunek, prawa człowieka
Organizacje partnerskie: Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége (Węgry), Gymnázium Andreja Vrábla Levice (Słowacja), Regional Roma Educational Youth Association – RROMA (Macedonia)

Celem naszych działań jest budowanie postawy tolerancyjnej, otwartości, szacunku dla innych kultur. Projekt ma ukształtować w nas i innych odbiorcach postawy zrozumienia, tolerancji, szacunku dla innych kultur i narodowości, ma pokazać, że różnorodność czy odmienność to atut, a nie przeszkoda.

Relacja na stronie RROMA:
tutaj

Przedstawienie – musical w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, 21 czerwca 2019 r.